Liity jäseneksi

Vuonna 2024 Hämeenlinnan sukututkimusseuran jäsenmaksun suuruus on 15 euroa/henkilö.

Yhdistyksen toimintaan pääset mukaan esimerkiksi ottamalla yhteyttä seuran jäsensihteeriin: hmlsuku@gmail.com.
Kirjoita viestiin: nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, katuosoitteesi, postinumero ja postitoimipaikka.

Voit myös liittyä jäseneksi seuran tilaisuuksissa täyttämällä jäsenlomakkeen. Huom! maksamalla jäsenmaksun liityt vain Hämeenlinnan sukututkimusseuran jäseneksi, et esimerkiksi Suomen Sukututkimusseuran tai SSHY:n jäseneksi.
SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA 24.5.2018
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilö­tietojen käsittelytoimista Hämeenlinnan sukututkimusseura ry:ssä.

Rekisterinpitäjä: Hämeenlinnan sukututkimusseura ry, c/o Kansallisarkisto Hämeen­linna, Aittatie 2, 13200 Hämeenlinna, hmlsuku(a)gmail.com
· Rekisterinpitäjän edustaja: puheenjohtaja Mervi Lampi, mervi.s.lampi(a)gmail.com
Henkilötietojen käsittelijät  
·         Jäsenrekisteri: Mervi Lampi (mervi.s.lampi(a)gmail.com)

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet sekä rekisteröityjen ryhmät                     
Hämeenlinnan sukututkimusseura ry käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa.
Jäsenrekisteri:
·         Käsittelyn tarkoitukset: yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (mm. jäsentiedotteiden ja Vanajan Varsilta –jäsen­­lehden lähettäminen)
·         Oikeusperuste: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c)
·         Rekisteröidyt: sukututkimusseuran jäsenet

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysaika                    
Hämeenlinnan sukututkimusseura ry käsittelee seuraavia henkilötietoja toiminnassaan.
Jäsenrekisteri:
·         Käsiteltävät henkilötiedot: rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot sekä jäsenmaksun viite- ja maksutiedot. Tunnistetiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään ja maksutiedot on tallennettu rekisteriin maksutapahtuman yhteydessä.
·         Säilytysaika: henkilötietoja säilytetään sukututkimusseuran tietojärjestelmässä niin kauan kuin rekisteröity on sukututkimus­seuran jäsen. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.

Henkilötietojen vastaanottajat ja jatkokäsittely
Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään Hämeenlinnan sukututkimus­seura ry:n viestintä- ja laskutustarkoituksissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilö­tietoja sukututkimusseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.
Sukututkimusseura ei käsittele henkilötietoja edelleen muihin tarkoi­tuksiin kuin niihin, joihin ne on kerätty.

Käsittelyn turvatoimet 
Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi sekä laittoman käytön estämiseksi Hämeenlinnan sukututkimusseura ry:n jäsenrekisteriä säilytetään tietoturvallisesti lukitussa tilassa kirjautumista vaativalla tietokoneella, jolla on asianmukaiset tekniset suojaukset.
Hämeenlinnan sukututkimusseura ry ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Rekisteröidyn oikeudet
1.    Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
2.    Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
3.    Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä ja kieltää henkilötietojen käsittely.
4.    Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
5.    Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
6.    Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Ole hyvä ja kirjoita kommenttisi. Se julkaistaan hyväksymisen jälkeen. Kiitos.